Borgerlig oenighet i många frågor

Om en vecka är det val och de fyra borgerliga partierna kommer i veckan före valet att visa på sin enighet i tidningsannonser i ett sista försök att vinna valet och visa att de kan regera tillsammans. Men inom många områden är de oeniga.
Bengt Westerberg var partiledare för folkpartiet 1991 då partiet kom in i en borgerlig regering och säger så här om vad som var det stora problemet under de tre åren de regerade. – När man summerar de tre åren, kan jag tycka att den fråga där det till sist blev svårast att komma överens, det var familjepolitiken, säger Bengt Westerberg. Familjepolitiken problem även i dag Även efter valet kan just familjepolitiken bli en av de svåraste frågorna att lösa för de borgerliga. Här spretar nämligen förslagen rejält. Kristdemokraterna och moderaterna vill ge ett bidrag till föräldrar som har barnen hemma, medan centern vill höja barnbidraget och folkpartiet vill ge ett barnkonto att fördela till föräldrarna för att använda till dagis eller att ha barnen hemma. Men frågar man de borgerliga partiernas ekonomiska talesmän får man andra svar. – Det finns ju lite skillnad på skolpolitiken som inte diskuterats, säger centerns Lena Ek. Det handlar om lärares, elevers och familjers inflytande, till exempel. Mats Odell, kristdemokraterna: – Eftersom både folkpartiet och centern är inne på att öppna upp för att riva upp de konventioner som finns och att skapa förutsättningar för homosexuella att adoptera barn, och detta är något som vi väldigt starkt motsätter oss, så tror jag att där kan finnas en oenighet som behöver diskuteras. – Riktningen är vi ofta överens om, men det kan hända att vi moderater är mer ivriga att snabbt kunna vända på utvecklingen, säger Gunnar Hökmark. M vill sänka skatterna snabbast När Gunnar Hökmark pratar om att han är mer ivrig handlar det bland annat om skatterna. De fyra är eniga om att sänkta skatter är viktigt för att få igång tillväxten, men moderaterna vill sänka skatterna mest och snabbast. De vill till exempel ha ett grundavdrag på 50 000 kronor medan centern och kristdemokraterna vill ha avdrag på 25 000 respektive 30 000 kronor. Folkpartiet vill ha en ren skattesänkning. Moderaterna vill också sänka skatten på bensin och diesel. Vad gäller fastighetsskatten skiljer sig partierna åt. Centern vill ha kvar den, folkpartiet och moderaterna avskaffa den helt, och kristdemokraterna vill avskaffa den och ersätta den med en kommunal lägre avgift. Spretande åsikter finns också i skolan. Visserligen är man ense om betyg från sexan och ja till friskolor – men moderaterna och folkpartiet vill införa en statlig finansiering medan de andra två vill att pengarna ska gå via kommunerna. Och moderaterna och kristdemokraterna vill ha ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen. Kärnkraften splittrar En annan tvistefråga är kärnkraftens vara eller inte vara ”Bort med den”, säger centerpartiet, ”bygg ut”, säger folkpartiet. ”Avveckla på lång, lång sikt”, säger moderaterna. EMU och Nato är också skiljande frågor. Dessutom lär det bli bråk i en borgerlig regering om biståndet. Moderaterna vill rejält skära ner biståndet med ett par miljarder kronor medan kristdemokraterna och folkpartiet vill höja det. Så när de skrattande partiledarna tittar upp från morgontidningen ska man komma ihåg att till solskensleendet bör läggas ett rejält antal påsar under ögonen som partiledarna lär få om de får möjlighet att bilda regering och ska försöka komma överens under långa nattmanglingar. Men om vad som är den första frågan att ta tag i om de borgerliga vinner är de ganska samstämmiga. Lena Ek: – Det absolut viktigaste är företagarpaketet med dess innehåll av regeländringar, skattesänkningar och förändringar för att skydda företagaren som människa och hans eller hennes familj, så de får samma rättigheter som andra. Gunnar Hökmark: – Jag tror vårdgarantin är mycket viktig, en annan viktig sak är att lägga en företagsreform som innebär att vi får inflyttning av företag och företagare till Sverige, istället för den utflyttning vi har i dag. Mats Odell: – Det viktigaste är att få fart på tillväxten, och jag anser at man bör genomföra med stor kraft småföretagardelegationens förslag, som nu bara har legat i skrivbordslådorna.
Edvard Unsgaard