Gruvkunskap till salu

-Sälj den kunskap som finns inom gruvindustrin i länet till andra länder. Det föreslår Jeffery Hedenquist, professor från Kanada. Igår deltog han i ett gruvseminarium som hölls i Skellefteå.
Det är främst i östra Europa som Jeffery Hedenqvist menar att det finns en marknad som är i behov av hjälp. Där har flera bolag problem med att återställa det dom ställt till med i naturen. Och han får medhåll av Georange i Malå. Inte för att gruvbrytningen är miljövänlig, men det går att göra på ett bättre sätt, menar James Bergström, på Georange. På ett seminarium anordnat av Georange visas nu 17 forskningsarbeten upp. Där jobbar alla med att hitta mer miljövänliga lösningar på projektering och gruvbrytning. Det är också georange syfte, att ge stöd till att utveckla forskning inom gruvnäringen.