Miljöcertifiering av förvaltning

Barn o ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun ska arbeta för att bli miljöcertifierad under kommande läsår. Och för att nå målet har man i dag haft stor upptakt med samtliga 1620 anställda. Lärare, förskollärare, dagispersonal, bespisningspersonal, vaktmästare och administration - alla har fått inspiration genom föreläsningar av stiftelsen Håll Sverige Rent.
I höst ska varje miljöansvarig på barn och ungdomsförvaltningens enheter få fortbildning och konkreta verktyg med sig i miljöarbetet. Miljöcertifieringen kallas ISO 14001 och är en internationell kvalitetsstandard.