Maud vill att Göran Persson avgår

Centerledaren Maud Olofsson skärper nu tonen mot socialdemokraterna och Göran Persson, och hon säger att Persson bör avgå, oavsett valresultatet. Om inte Persson avgår självmant den 16 september så tänker Olofsson kräva en misstroendevotering.
Centerpartiet anser att det borde vara obligatoriskt för en regering att avgå efter ett val, så att talmannen ska kunna välja vilket regeringsalternativ som har bredast stöd. Partiet har motionerat om det i riksdagen flera gånger.