Gödsel upp i taket

En fårfaramare i Sundsvall lät fårgödslet ligga kvar i stallutrymmet - Å när miljökontoret under förra hösten inspekterade fårbesättningen var gödsellagret uppåt en och en halv meter högt. Inte heller inför den nu stundande stallperioden har fårfarmaren tagit bort gödslet. Därför beslutade idag miljönämnden att fårägaren ska betala ett vite på 5000 kronor per månad om fårstallet inte är utgödslat. Fåren var inte heller klippta på flera år å han tvingas nu betela 500 kronor per får som inte klipps.