Förslustrapport från försvaret

Försvarets budget för de militära förbanden går inte ihop. Det visar försvarets halvårsrapport som kom i dag. Det innebär att det kan komma ytterligare besparingar.
Trots drastiska sparåtgärder kostar verksamheten fortfarande mellan hundra och femhundra miljoner mer än vad regeringen anslagit för i år. I ett pressmeddelande skriver ÖB att det fortfarande är hans mål att få årets budget i balans. Det betyder att försvaret kommer att tvingas till ytterligare besparingar, trots att rapporten konstaterar att kvalitén i verksamheten redan nu litid av alla besparingar. Halvårsrapporten påpekar också att förtroendet för försvaret nu minskar både bland värnpliktiga, yrkes- och reservofficerare.