Tidningar ger annonsrabatt till ''rätt'' partier

Trots mycket diskussion ger fortfarande en del dagstidingar annonsrabatt till politiska partier som står tidningen nära. Men allt fler tidningar har avskaffat rabatten.
I liberala Upsala Nya tidning fick folkpartiet tidigare en extra rabatt på annonserna, men idag gäller samma villkor för alla partier. – Det är rimligare och riktigare att det är samma villkor för alla, säger Håkan Holmberg, chefredaktör på UNT. Alla partier får 25 procent rabatt på alla annonser, från april fram till valdagen.Alla ställer upp i tävlan på så lika villkor det går att skapa. Sedan är det en annan sak att tidningen på ledarplats står för liberala värderingar, men det ska inte ha med annonserna att göra. Under många år har de svenska morgontidningarna gett annonsrabatt till de politiska partier som stått tidningen närmast. En fråga som särskilt uppmärksammats i valtider. Liberala tidningar har gynnat folkpartiet, socialdemokratiska och moderata tidningar sina partier. Rabatten tas bort Inför förra valet uppstod en diskussion om detta dolda partistöd och i dag har flera tidningar tagit bort de särskilda rabatterna. Sundsvalls tidning, Gefle Dagblad, Dagbladet och Ulricehams tidning är några exempel. Men på andra håll finns rabatten forfarande kvar. I liberala Västerbottens-Kuriren får folkpartiet ett lägre annonpris än andra partier. Lars Lindqvist är ordförandnde i den folkpartistiska ägartstiftelsen: – Jag tycker det är riktigt att vi ger våra ägare lite extrarabatt. Det är ju folkpartiet som äger tidningen, och har man en tidning ska man ju kunna nyttja det på något sätt. – Vi har inte så stora resurser att röra oss med. Någon utdelning ska väl partiet också ha. Hos lokalkonkurrenten Västerbottens Folkblad får socialdemokraterna förmånliga villkor och hos Anderkoncernen som äger 12 moderata morgontidningar får alla borgerliga partier annonsrabatt. Oklart om det har betydelse Men trots det, i dag är det alltså färre tidningar som ger partirabatt än vad det var för fyra år sedan. Betydelse för valutgången – högst oklart. Håkan Holmberg på Upsala Nya Tidning igen: – Folkpartiet har haft rabatt förr i världen i Upsala Nya Tidning, och ibland har valen gått förfärligt dåligt för partiet. Nu finns det ingen rabatt, och opinionssiffrorna är höga, så jag tror inte man ska överdriva sambanden.
Pontus Mattsson