Mp-krav om vägar

Miljöpartiets riksdagsledamöter beslutade på onsdagen vad partiet på fredagen ska kräva av regeringen i förhandlingarna om vägarna. Partiet vill ha ett särskilt landsbygdspaket där 25 miljarder under tio år ska satsas på att förbättra vägarna i framför allt skogslänen.
Pengarna ska gå till att tjälsäkra vägarna, förbättra bärigheten och till att asfaltera grusvägar. Staten ska inte tillåtas låna pengar till satsningen. Miljöpartiet vill också spara på ny- och ombyggen av riksvägar och europavägar.