Bristande hjälp till hemlösa

När ska det bli bättre för de hemlösa i Västerås? Den frågan ställer sig Göran Mannberg, föreståndare för RIA hela människan i Västerås.
Bristen på lägenheter i Västerås drabbar också missbrukande hemlösa, som efter dyr behandling ändå inte kan få ett eget boende utanför missbrukarmiljön. Mannberg är mycket kritisk till att politikerna i de olika nämnder som är berörda inte tar sitt ansvar. Politikerna i individ- och familjenämnden gör vad de kan, medan politikerna i fastighetsnämnden och i kommunfullmäktige inte hjälper till för att göra situationen bättre för de hemlösa, anser Göran Mannberg. Idag finns fler än 250 hemlösa i Västerås, 50 av dem sover utomhus varje natt, de övriga bor på härbärgen, inackorderingshem och hos kompisar.