Offentlighetsprincip åsidosätts

Svenska myndigheter är mycket dåliga på att följa offentlighetsprincipen. Det visar en granskning som Svenska Dagbladet har gjort.
40 myndigheter har granskats och varannan låter allmänheten vänta alldeles för länge på handlingar som har begärts ut. Enligt lag ska de lämnas ut genast eller så snart som möjligt. Sämst ställt är det hos de största myndigheterna. Hos näringsdepartementet, finansdepartementet, Riksskatteverket och Vägverket var väntetiden i genomsnitt två veckor. Bäst av de granskade myndigheterna var justitiedepartementet och Justitieombudsmannen.