Barn drabbade av farlig bakterie

Tre förskolebarn i Eskilstuna har smittats av den fruktade mag- och tarm bakterien Ehec.
Misstankar finns nu att smittan kan komma från en gård. Det uppger smittskyddsläkare Carl-Gustav Sundin. Det var i början på juli som det första barnet, en flicka, insjuknade i kraftiga diaréer. Något senare insjuknade även flickans bror och efter upprepad provtagning har ehec konstaterats i båda fallen. Ehec är en kolibakterie som sprids via spillning från bland annat nötkreatur och getter, men kan också finnas i opastöriserad mjölk och ost. För bara någon vecka sedan konstaterades smitta hos ytterligare ett barn, en kusin till syskonparet. De tre barnen har alla deltagit vid fritidsaktiviteter på en gård med djur utanför Eskilstuna, men inga prover är ännu klara som fastställer den misstänkta smittvägen. Efter eftersom smittan kan finnas på flera gårdar går det inte heller att hindra smittspridningen genom att stoppa barnaktiviteterna på den aktuella gården. Myndigheternas rekomendationer för att hindra smittspridning är att inte dricka opastöriserad mjölk, att vara noggrann med handhygienen efter ett besök på en gård med djur samt att inte ha pic-nic i kohagar.