Hemtjänsten fungerar inte

Idag fungerar hemtjänsten dåligt - Lisen, 75, tvingas sitta i nattlinne fram till lunch då hemtjänsten kan komma och hjälpa till. Men de flesta partierna i Uppsala anser att det är hemtjänsten som ska ge äldre livskvalité.
-Ja på helgerna vet jag ju aldrig vem som kommer och aldrig vilken tid. Det har hänt att de har kommit efter tolv och det är inte så roligt att sitta i nattlinne en hel förmiddag. Lisen Ullander är 75 år och har reumatism och behöver hjälp att klä sig om morgnarna. De flesta partierna vill att en utökad hemtjänst ska lösa problemet med äldrevård. -De kan bo kvar i sin ursprungliga bostad och få den hjälp och stöd de behöver, säger Kjell Jernberg socialdemokratisk politiker i Uppsala. Men för många äldre som idag har hemtjänst klingar orden falskt. I Gamla Uppsala där Lisen bor - har den socialdemokratiskt styrda kommundelsnämnden skrivit avtal med det privata bolaget Attendo care, om hemtjänst. -Dom säger att dom ska se över rutinerna, men jag har inte sett någon förändring, säger Lisen. På Attendo Care som utför hemtjänsten i kommundelen säger man att man försöker att tillgodose kundernas önskemål så långt det är möjligt. I övrigt vill man inte diskutera enskilda fall.