Könsuppdelad arbetsmarknad

Den könsmässigt uppdelade arbetsmarknaden i Sverige består. Bara 15 procent av alla yrkesarbetande arbetar på en arbetsplats med jämn fördelning mellan kvinnor och män, visar en rapport från arbetslivsinstitutet.
Även inom jämställda yrken som bland ekonomer, läkare och journalister, råder könssegregering, säger Hanna Westberg, en av författarna till rapporten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kön. Medan kvinnliga läkare till exempel ägnar sig åt allmän medicin blir de manliga kollegerna specialister med högre status och lön, säger Westberg.