Skyltar ska informera besökare om skärgården

Nu ska besökare i östgötaskärgården få veta vad man får och inte får göra när man vistas vid kustbandet.
Länsstyrelsen ska under hösten placera ut ett flertal skyltar med information om skärgårdsnaturen i Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun. Besökarna ska informeras om biologisk mångfald, naturreservat, fågelskyddsområden och allemansvett.