Vårdarbete stressigt

Var femte medlem i Vårdförbundet anser att stressen i arbetet gör det svårt att fortsätta arbeta inom vården. Många anser också att arbetsmiljön inom vården har blivit sämre.
Det visar en SIFO-undersökning som Vårdförbundet har beställt och som presenterades på onsdagen vid Hälso- och sjukvårdsstämman i Älvsjö. Undersökningen visar att det finns ett klart samband mellan stress och inflytande. De som anser sig sakna inflytande på jobbet känner mer stress än övriga. Sju av tio tillfrågade säger ändå att de vill stanna inom vården. Det tycker Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är positivt. -Jag trodde att det var mycket värre, säger hon. Sifo har telefonintervjuat 1 000 yrkesverksamma medlemmar i Vårdförbundet, som organiserar främst sjuksköterskor och barnmorskor.