Dålig öppenhet på myndigheter

De svenska myndigheterna är mycket dåliga på att följa offentlighetsprincipen.
En granskning som Svenska Dagbladet har gjort av 40 myndigheter visar att varannan myndighet låter allmänheten vänta alldeles för länge på handlingar som de begärt ut och som de enligt lag ska lämna ut genast eller så snart som möjligt. De största myndigheterna är sämst. Vid till exempel Vägverket var väntetiden i genomsnitt två veckor. Bland annat får Vägverket, Lotterinspektionen och Energimyndigheten underkänt.