Villapriserna sjönk i Dalarna

Priserna på småhus har stigit i nästan hela landet under perionden juni-augusti. Enda undantagen är Dalarna och ytterligare två län.
Småhuspriserna i landet har under perioden juni-augusti stigit i alla län utom tre. Dalarna tillhör de län där priserna sjunkit jämfört med samma period förra året, men minskningen är marginell, bara en procent. Det visar Statistiska Centralbyråns senaste småhusbarometer. Medelpriset för en villa i Dalarna under perioden var knappt 610 000 kronor, och de beräkningarna grundar sig på drygt 420 husaffärer.