NSR vill bygga nytt för farligt avfall

Om ett år kan det finnas ett nytt deponiområde på Filborna i Helsingborg för farligt avfall. Nordvästra Skånes Renhållningsverk AB, NSR, ser det som en ny inkomstkälla, men också som en nödvändighet.
- Det finns ett stort lager av metallhydroxidslam på Filborna, som Sakab har haft där i många år. Det är ingen riktig deponi och därför behövs den byggas om för att avfallet ska ligga tryggt, säger Dag Lewis-Jonsson, vd på NSR. Det är på Filbornatippen som NSR vill skapa en ny deponi för farligt avfall. Området arrenderas sedan drygt 20 år tillbaka av Sakab, som deponerade metallhydroxidslam där. 1996 var området fullt och deponin stängdes. Sedan dess ligger omkring 20 000 ton slam kvar som innehåller en rad tungmetaller. Det är alltså för att kunna bevara detta avfall på ett säkert sätt som NSR vill öppna en ny deponi. Avfallsföretaget vill även bygga ut Filbornatippen för att kunna ta emot mer farligt avfall från grannkommunerna. - Det kan handla om några tusen ton per år. Det är viktigt att vi kan ta emot farligt avfall, som det är idag får det transporteras norrut på lastbil och det är ju ett slags ingrepp i naturen, säger Dag Lewis-Jonsson.