Umeå satsar på mentorer

Mentorer för nyanställda lärare inom Umeå kommun ska göra det lättare att rekrytera lärare och behålla dom. Mentorskapet är en del i projektet Attraktiv skola som 34 kommuner i landet deltar i, varav Umeå är en.
Intresset för att bli mentor är mycket stort. 150 lärare har anmält sig och av dom utbildas nu 30 stycken till att bli mentorer i förskola, grundskola och gymnasiet Det är kvalificerade lärare med erfarenhet som ska ta hand om varsin nyanställd lärare under deras första år och stödja dom på olika sätt. Två timmar i veckan är schemalagda för bland annat utvecklingssamtal Bristen på lärare har på senare år blivit ett problem och därför gäller det att se till att behålla lärarna man anställer säger projektledare Ulrika Larsson. Just första året är det många nya lärare som hoppar av och byter jobb, något Ulrika Larsson hoppas mentorskapet ska kunna ändra på.