Befäl nekade P10-soldater vård

Under en övning på P 10 i Strängnäs i vintras nekade ett befäl flera sjuka värnpliktiga att få vård. Befälet utförde även sjukvisitationer, vilket är förbjudet, uppger tidningen Värnpliktsnytt.
Eftersom det var mycket kallt, minus 20 grader, misskötte de värnpliktiga sin hygien, vilket i sin tur ledde till att influensa och magsjuka snabbt spreds. Befälet påstås även ha nekat en värnpliktig med köldskadade händer att få åka till sjukhus under pågående övning och en annan värnpliktig med hjärnskakning fick heller ingen vård. Ytterligare en värnpliktig fick dubbelsidig lunginflammation efter att ha tvingats sova i tält trots att han var sjukanmäld. Försvarets säkerhetsinspektion ska begära en utförlig rapport om det inträffade.