Stor ökning av viltolyckor i Enköping

Viltolyckorna i länet ökade förra året. Bara i Enköping ökade olyckorna med 24 procent. Främst är det rådjursolyckorna som ökat i Enköpingstrakten.

Christer Wolrath på Jägareförbundet i länet säger till Enköpings-Posten att det kan bero på den ökande lodjursstammen. På grund av lokatterna söker sig rådjuren ut från de stora skogarna. I Enköping är ingen jakt på lodjur tillåten överhuvudtaget.