Svårast för fp engagera gräsrötter

Folkpartiet har ju mer än fördubblat sitt stöd i opinionsmätningarna på kort tid, men partiet återfinns bland de som har svårast att engagera gräsrötterna. I förra valet ställde folkpartiet upp i alla kommuner utom två. Idag saknas partiet i tio kommuner, visar en genomgång som Ekot gjort.
– Det är ju beroende på förra valet, eftersom vi gjorde ett alldeles för dåligt valresultat då, säger folkpartiets partisekreterare Johan Persson. Litet att säga till om Det ledde i sin tur till få mandat och lite att säga till om för de aktiva inom folkpartiet ute i kommunerna. – De har känt att fortsätta sitta med ett eller två eller kanske tre mandat ytterligare en tid när man bara blir pensionär och tycker att man har gjort sitt - jag förstår att de har tyckt att det inte har känts så attraktivt. Bara s har kandidater överallt Socialdemokraterna är det enda partiet som ställer upp i hela landet. Moderaterna saknas i två och centern i en, och i valet på söndag saknas folkpartilistor i tio kommuner. Förra valet saknades de i två och dessförinnan var de rikstäckande. Att partierna nu börjar tappa tycker statsvetaren Anders Håkansson stärker bilden av partier i förändring: – Traditionellt sett så var det ju de fyra partierna, att de fanns överallt. Sverige var ju ett system där det var vissa partier som var väldigt starka och de var representerade överallt, så det är ett tydligare tecken när de faller ifrån, säger Håkansson. Vad är det då tecken på? – Det skulle jag säga är att, jag menar, rent allmänt så försvagas ju partierna, man har få aktiva, färre medlemmar, färre sympatisörer, så visst måste det vara ett tecken på det. Miljöpartiet, kristdemokraterna och vänsterpartiet ställer inte heller upp i alla kommuner i landet, men det tycker Anders Håkansson inte är lika konstigt eftersom de inte har samma hundraåriga folkrörelsetradition. Men att partierna försvagas påverkar demokratin. – Jag tänker att det som håller på att hända nu är att partierna blir mer centraliserade, man blir mer styrda från centrum , en partiledning styr mer partierna. Varför ska man engagera sig i partier där det inte betyder någonting vad man gör? Så Sverige är på väg mot vad andra länder har, kan man ju säga, säger Anders Håkansson och tar exemplet Italien.
Mari Forssblad och Karl Melin