"Inför ett barnomsorgskonto"

Inför ett barnomsorgskonto för att föräldrarna ska kunna bestämma över sin egen barnomsorg. Istället för att staten ska bestämma. Det anser kristdemokraten Lotta Jonsson, som står som tredjenamn på partiets sörmländska riksdagslista.
Det ska vara likvärdigt att ha kommunal barnomsorg, dagbarnvårdare eller vara hemma själv med sina barn. Det anser kristdemokraten Lotta Jonsson. Hon är negativ till den kollektivism som hon tycker att socialdemokraterna och vänsterpartiet står för idag. Nåt som passar en familj passar inte alla, säger hon. Men mer tid med våra barn är nåt som alla familjer behöver idag, anser Lotta Jonsson, det får man genom barnomsorgskontot och det är grunden till ett bra samhälle med bland annat minskad brottslighet, menar hon