Fängelsets utslussningsplatser!

En arbetsgrupp inom kriminalvårdsstyrelsen ska nu utreda om utslussningsplatser på fängelset i Gävle är ett bra sätt att minska överbeläggningen på fängelset.
Som det är nu finns det fler fångar är celler på fängelset och utslussningsplatserna ska finnas till för fångar som har kort tid kvar på sitt straff och som ska vänja sig vid frihet igen. På så sätt kan det blir fler celler lediga till fångar som har lång strafftid kvar. Utredningen ska vara klar nån gång senare i höst.