Callcenterföretagen granskas

Arbetsmiljön vid callcenterföretagen i Norrbotten granskas av arbetsmiljöinspektionen. Det är ett tiotal callcenterföretag som inspekteras.
Skälet till granskningen är, enligt Arbetsmiljöverket, att ohälsan ökar i den typ av arbeten som finns inom callcenterbranschen. En orsak är så kallad negativ stress, men det är inte bara i callcenterbranschen som det fenomenet finns. Arbetsmiljöinspektionen ska därför under två dagar i oktober genomföra en speciell granskning av just negativ stress även i flera andra branscher i Norrbotten. Båda undersökningarna ingår i landsomfattande kampanjer. I december ska granskningen vara klar.