Barn till psyksjuka föräldrar får stöd

Under hösten startas i Västerås ett treårigt stödprojektet för barn till föräldrar med psykiska besvär. Hittills har den här gruppen varit mer eller mindre bortglömd.
Projektet är ett samarbete mellan Västerås stad och landstinget. Det är fyra personer med erfarenheter från såväl barngrupper, barn- och vuxenpsykiatri som socialtjänst som ska arbeta med barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Grupperna ska träffas en gång i veckan under tre månader. Deltagarna får bland annat lära sig mer om psyskiska sjukdomar och besvär, och de ska få pratiska råd om t.ex vem man ska kontakta om mamma eller pappa blir dålig. - Men det viktigaste är egentligen att barnen och ungdomarna får träffa andra och får veta att de inte är ensamma i en sådan här situation, säger dramapedagog Åsa From, en av gruppledarna, till P4 Västmanland.