Bettnabor vill tillhöra Nyköping

En majoritet av Bettnaborna vill tillhöra Nyköpings kommun istället för som idag Flens kommun.
Det är resultatet av den enkät som Bettnaborna har fått svara på och som Flens kommun står bakom. Närmare 52 procent vill tillhöra Nyköping, 27 procent Flen och 5,5 procent vill tillhöra Katrineholms kommun. De yngre är mer intresserade av att tillhöra Nyköpings kommun än vad de äldre är. Samtidigt är de som bott länge i Bettna mer intresserade av att tillhöra Flen än de som bott kort till i Bettna. Drygt 700 enkäter skickades ut och 54 procent svarade.