Orustbor folkomröstar om bro

Invånarna på Orust ska få rösta om det ska bli en fast förbindelse till fastlandet via bro eller tunnel i Svanesund. Det beslutade kommunstyrelsen igår. Folkomröstningen ska hållas i samband med valet nästa höst.Om det blir ja till en fast förbindelse betyder det änså inte att den kommer att byggas, eftersom det är vägverket som beslutar i sista hand. Det är första gången en folkomröstning ordnas på Orust.