Upphäradsflicka ska skolstrejka

Föräldrarna till en åttaårig flicka i Upphärad kommer att hålla henne hemma från skolan eftersom skolskjutsen är indragen från och med terminsstarten. Hon ska börja i andra klass och måste gå 1,9 kilometer på en 70-väg med smala vägrenar för att ta sig till skolan.Gränsen för skolskjuts går vid 2 kilometer. Föräldrarna diskuterar en lösning med kommunen men innan de har fått några löften om skjolskuts kommer alltså flickan inte att få gå till skolan.