Misshandelsdömd läkare får behålla legitimationen

En läkare vid Mora lasarett, som tidigare dömts för misshandel av en patient, får behålla sin läkarlegitimation. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat. Socialstyrelsen ville att nämnden skulle dra in läkarens legitimation på grund av misshandelsdomen och flera andra anmälningar mot läkaren. Men ansvarsnämnden nöjer sig med att ge läkaren en prövotid i tre år.
För ett år sedan dömdes läkaren i Mora Tingsrätt till villkorlig dom och böter för misshandel av en kvinnlig patient. Men det var inte bara det fallet som fick socialstyrelsen att kräva att läkarens legitimation skulle dras in. Han har även varit anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd liksom till Landstinget Dalarnas förtroendenämnd. På grund av misshandelsdomen och en varning från ansvarsnämnden anser socialstyrelsen att läkaren har visat sig "omdömeslös och har bristande förmåga till impulskontroll". Läkaren själv hävdar att han blivit utsatt för falska anklagelser. Dessutom borde det faktum att han efter att han anmälts för misshandel blivit erbjuden en högre befattning inom landstinget bevisa att det fortfarande finns ett förtroende för honom som läkare, hävdar han. Det håller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med om. Nämnden anser det inte bevisat att han är olämplig som läkare. Men anklagelserna är tillräckligt allvarliga för att läkaren inte får behålla sin legitimation utan villkor. Därför ger ansvarsnämnden honom en tre år lång prövotid.