Fler sjuka i Bengtsfors kommun

80 kommunanställda i Bengtsfors är långtidssjukskrivna. Det är dubbelt så många som för ett år sen. Det betyder att kommunens kostnader för företagshälsovård har ökat med 66 procent i år, och kommunstyrelsen har fått anslå 300 000 extra.