Tre kommuner höjer avgifter mer än inflationen

Tre kommuner i länet, Växjö, Lessebo och Älmhult, har höjt de totala kostnaderna för vatten, värme, el och renhållning mer vad konsumentprisindex har stigit och det är Växjö kommun som höjer mest eller 3,6 procent. Det visar den undersökning som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gjort.
I år är höjningarna lägre än förra året och genomsnittet ligger i nivå med inflationen, säger Ene Nuuter-Karlsson på Hyresgästföreningen i en kommentar till rapporten.