"Irak skulle klara bygga kärnvapenbomb"

Irak har kapacietet att bygga en kärnvapenbomb på några månader om de får tillgång till klyvbart radioaktivt material - det konstateras i en rapport från Internationella institutet för strategiska studier i London.
Enligt institutet skulle Iraks president Saddam Hussein kunna sätta en kärnvapenladdning på en långdistansrobot som har kapacitet att nå Israel, Jordanien, Kuwait, Saudiarabien och Turkiet. Men för det krävs att Irak kommer över klyvbart uran. Det är fyra år sedan FN:s vapeninspektörer senast släpptes in i Irak. Rapporten från Institutet för strategiska studier är ett försök att kartlägga vilka massförstörelsevapen Saddam Hussein kan ha skaffat sig under den tiden.