Vården missade kvinna med borrelia

En kvinna som sökte vård på Höglandet hade Borrelia utan att sjukvården upptäckte det. Först nu, fyra år efteråt, har provsvaren hittats som visar att kvinnan hade sjukdomen.

Fallet anmäls nu av sjukvården till socialstyrelsen för granskning enligt Lex maria.

När kvinnan sökte vård så togs ett Borreliaprov som inte visade på någon sjukdom. Däremot visade det andra kontrollprovet som gjordes något senare på en infektion, men provet arkiverades bara och kvinnan blev utan vård.

Borrelia är en infektion som överförs genom fästingsbett.