Få uppklarade våldsbrott

Sex av tio anmälningar om misshandel till polisen i Västernorrland klaras aldrig upp. Det innebär att Västernorrland är näst sämst i Sverige på att klara upp anmälda misshandelsfall. Bara Värmland är sämre. Bäst är Jämtland där mer än 6 av tio anmälda misshandelsfall klarades upp. Det skriver Dagens nyheter idag.