Bensinbolag inför rätta - misstänkta för kartell

Rättegången mot fem av Sveriges största bensinbolag inleddes på måndagen. Bensinbolagen anklagas för att ha gjort upp om vilka rabatter kunderna ska få när de tankar.
Bengt Åke Mörk är en av dem som brukar tanka vid en Statoilmack i Stockholm. –Jag tror kanske inte att det är en form av kartellbildning. Men i varje fall påverkar de varandra väldigt mycket i fråga om att höja och sänka priserna, eftersom de gör det samtidigt och med samma ören hela tiden. Så har man gjort under flera års tid, säger han. Sänkte rabatterna Förutom Statoli är även OK/Q8, Shell, Preem och Hydro misstänkta för kartellsamarbete, för att de under 1999 kom överens om att sänka rabatterna till kunderna. Det innebar att privatpersoner med specialla kort och stora kunder med specialavtal som exempelvis Telia, Samhall eller Ånge kommun fick betala mera. Fredrik Nordenfelt är jurist på Konkurrensverket. –Det är en överenskommelse som strider mot konkurrenslagens regler. Vi anser att den överenskommelsen har träffats uppsåtligen i strid med konkurrenslagen och kräver därför att bolagen ska betala konkurrensskadeavgift. Två bolag har varit ledande Konkurrensverket kräver de fem bolagen på 715 miljoner kronor tillsammans. Det är Statoil och OKQ8 som anses ha varit ledande i kartellen och därför ska de betala över 200 miljoner vardera, anser Konkurrensverket. Men alla bolagen tillbakavisar anklagelserna. Lennart Melchior är Statoils advokat. –Det finns inget som talar för att det har gått till på det sätt som Konkurrensverket påstår. Statoil har haft en egen rabattsanering och andra bolag har följt den, säger han.
Tommy Borglund