Mälarfisken bättre än sitt rykte

Fisken i Ekoln och övriga Mälaren innehåller bara låga halter av miljögifter. Det här visar en ny analys som Länsstyrelsen har gjort.
Den senaste tiden har det kommit flera larm om att fisken i Mälaren har drabbats hårt av miljögifter. Men nu presenterar Länsstyrelsen en studie som tvärtemot visar att fisken är riktigt nyttig att äta. Gädda, aborre och gös från Mälaren har analyserats. Sven-Erik Åkerman som är fiskekonsulent på Länsstyrelsen säger att hela mälaren är väldigt bra. - Vi tog prov på gös från Ekoln till exempel. Och när det gäller kvicksilver ligger halterna på naturliga nivåer. Det är ovanligt, nästan som i havet. Att resultaten skiljer sig åt mellan olika undersökningar förklarar Sven-Erik Åkerman med att proverna i den här studien har tagits på fiskarna. När man undersöker bottensedimenten får man en högre koncentration av miljögifter. - Så länge det inte hamnar i vår föda kan jag inte säga att det har någon direkt praktisk betydelse.