Valexperter har fått tänka om

En av de saker som kommer att avgöra valet är hur många som kommer att gå och rösta. Länge trodde ju experter att valet i stort sett var avgjort redan i förväg, men de har fått tänka om vartefter valkampen hårdnat. Trenden de senaste valen har varit att valdeltagandet sjunker.
– Man kan peka på den växande misstron mot politiker som leder till att en del använder det här som ett protestbeteende kan man säga. Det är inte särskilt omfattande men det förekommer, säger Tommy Möller, valexpert och professor vid statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet. – En annan förklaring är att många människor är ointresserade av politik, alltså partipolitik i litet snävare mening, och den här likgiltigheten tar sig då det här uttrycket att man helt enkelt inte går och röstar.
Leif Eriksson