Staten och företagen i möte om 3G

I ett försök att få fart på utbyggnaden av nästa generations mobiltelefoni - 3G - träffades på måndagen för första gången regeringens aktionsgrupp för den svenska telekombranschen.
Efter mötet står det klart att staten och telekombranschen gemensamt ska investera pengar i ett projekt för 3G-tjänster. I ett första steg ska branschorganisationen IT-företagen rota fram alla projekt och all forskning som nu pågår, där den offentliga sektorn skulle kunna vara en kund. Därefter ska ett antal projekt väljas ut och finansieras av telekombranschen varpå staten sen ekonomiskt skall bidra med pengar till till exempel kommuner och landsting som vill köpa in de nya mobila tjänsterna. Förutom att stat, kommun och landsting skall samarbeta mer med telekombranschen och bli duktigare på att använda sig av mobila tjänster så skall också biträdande näringsminister Mona Sahlin undersöka om inte staten kan skattesubventionera 3G. Ett förslag från teleoperatörerna är att samma skatteregler som gällde vid köp av en så kallad personaldator för anställda skall gälla för 3G-telefoner. Då slapp arbetsgivaren betala moms på datorer som köptes in för att hyras ut till de anställda. En subvention som var värd omkring 10 miljarder kronor. En stor subvention kan tyckas, men telekomminister Mona Sahlin anser att det behövs ordentliga satsningar och att det är bråttom. Thorbjörn Carlsson