”Försvunna barn är polisens ansvar”

Migrationsminister Jan O Karlsson säger att han ser allvarligt på att 45 barn och ungdomar har försvunnit från migrationsverkets flyktingförläggningar i år, utan att verket vet vart de har tagit vägen. Jan O Karlsson säger att det är polisens ansvar att ta reda på de försvunna barnen.
– Vad vi gör när det gäller de här barnen. Det är att vi efterlyser dem och att klarlägger vart de har tagit vägen. I tidigare sammanhang så har vi ju funnit att åtskilliga av dem har återvänt hem till de länder de kommer ifrån. Och andra har fortsatt till andra länder och då har Sverige varit en mellanstation, säger migrationsminister Jan O Karlsson. Men det finns också exempel på att barn har råkat illa ut och exempelvis hamnat i prostitution. Migrationsverket vet alltså inte var 45 barn och ungdomar tagit vägen i år, eller vad som har hänt dem. Förra året kom det 500 ensamma barn och unga till Sverige, de är oftast 16 - 17 år. För att minska risken för försvinnanden hänvisar migrationsminister Jan O Karlsson till att det pågår arbete med att välja ut vissa kommuner som ska ta ansvar för ensamma barn, och att det pågår utbildning av gode män som ska företräda de här barnen. Han säger också att bistånd i Baltikum och Ryssland ska ge barn bättre stöd så att de inte åker till Sverige. – Det arbete som Socialstyrelsen och Migrationsverket utförde. Det gav i handen att det behövs särskild kompetens, förståelse och erfarenhet för att kunna handskas med den här typen av problem. Det är det vi försöker efter bästa förmåga, säger migrationsminister Jan O Karlsson.
Cecilia Strömberg, Ekot