Brister vid Risöbadet

Arbetsmiljöinspektionen riktar nu kritik mot Sollefteå kommun efter olyckan vid Risöbadet i slutet av juli då giftig gas läckte ut i bassängen. Olyckan anmäldes inte till arbetsmiljöinspektionen vilket tyder på bristande rutiner - Inte heller fanns tillgång till ögonspolning. Arbetsmiljöinspektionen kräver nu att kommunen kommer tillrätta med bristerna och bland annat gör en riskbedömning av arbetsmiljön inom en månad.