Skolfrågor splittrar de borgerliga

Om de borgerliga partierna vinner valet är partierna överens om att ändra en del inom skolan- till exempel betygssystemet. Men i andra, genomgripande, skolfrågor är partierna djupt oeniga. Det gäller bland annat moderaternas krav på ett helt nytt sätt att finansiera skolan, att pengarna ska gå direkt från staten till varje skola, utan kommunal inblandning.
- I dag är det bara hälften av pengarna som går till undervisning. Resten går till andra saker. Jag tror att om lärare får disponera pengarna, så kommer pengarna att användas mer till undervisning, säger Bo Lundgren, partiledare för moderaterna. Hur viktigt är det här? - Ja det är ju en viktig principfråga. Det är ju något som vi i dag är överens med folkpartiet om. Men det är något som vi måste övertyga andra borgerliga partier om, säger Bo Lundgren. M och fp vill ha valfrihet Moderaterna och folkpartiet vill att skolorna ska få sina pengar direkt av staten. En slags nationell skolpeng där det är de skolor eleverna väljer att gå i. som ska få pengar. Elevernas valfrihet styr, skolor som eleverna överger ska bli utan pengar. KD och c emot förslaget Men kristdemokraterna och centern är emot. På landsbygden finns inte olika skolor att välja mellan, och det viktiga är att kunna påverka skolorna att bli bättre, säger centerledaren Maud Olofsson. - Demokrati handlar om att vi sitter gemensamt och diskuterar: ”Hur ska vi få en bättre skola?”. Om jag bara har pengen i min hand, och går och väljer, då missar man just det demokratiska inflytandet, säger Maud Olofsson. Ideologiska skillnader i skolpolitiken De borgerliga partierna är överens i flera skolfrågor, om att ge betyg tidigare, att ha ett prov för alla tredjeklassare för att se vilka som behöver stöd, och lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor till exempel. Men mellan partierna finns också stora ideologiska skillnader, också när det gäller problemet med att många elever inte klarar gymnasiet. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna vill att eleverna ska kunna välja bort dagens kärnämneskurser, som en del tycker är för svåra. Istället ska eleverna få läsa enklare svenska, matematik och engelska. Centern är emot. Det tycker att undervisningen ska utvecklas så att eleverna klarar kärnämneskurserna. ”Eleverna behöver de kunskaperna och den här frågan kommer jag att driva hårt”, säger Maud Olofsson. - Jag tror att det är min historia från Bondeförbundets tid, där böndernas barn inte hade rätt till utbildning, som gör att jag är så noga med att också ge det till de barn som inte har en så stark studiebakgrund. De ska ha samma start, säger Maud Olofsson, partiledare för centerpartiet. Bo Lundgren kommer fortsätta att argumentera och diskutera för sitt partis åsikter för att få centern att ändra sig:
Bengt Hansell, Ekot