Polen vill ha hus

Kommunerna i länet har nu fått in en vädjan om hjälp till det översvämningsdrabbade Polen. Det är företagaren Wojciech Gawry i Malmö som på uppdrag av den polska regeringen vädjar om rivningsfastigheter som snabbt kan monteras ner och transporteras till Polen för att hjälpa de som misst sina hem. Gawry kan tänka sig att ta emot till exempel nedlagda förskolor och baracker. Wojciech Gawry säger till Nyheterna att han redan har fått in en del positiva svar från flera svenska kommuner.