Gunnebo Industrier varslar

Ledningen för Gunnebokoncernen vill nu varsla dryga 30-talet kollektivanställda i Gunnebo om avsked. Företagets motivering är försämrad försäljning, bland annat av spik men också andra produkter. Ulf Jonsson metallbas i Gunnebo säger till radion att facket har en annan inställning till varslen.
-Vi tycker företaget tagit i för mycket och anser inte att så många behöver varslas, säger Ulf Jonsson till P4 Kalmar. Gunnebo Industrier sysselsätter idag runt 300 anställda, varav 230 tillhör kollektivsidan.