Dyrt med bostadsanpassning i Kramfors

Det är rusning efter bostadsanpassningsbidrag i Kramfors kommun. Där har man överskridit budgeten med 2,3 miljoner kronor enligt den senaste prognosen. Det motsvarar ett överdrag av budgeten med 77%.
Handläggare på kommunen förklarar överdraget med att ett allt större antal gamla och handikappade bor kvar hemma och som därmed behöver få sin bostad anpassad.