Högre politikerarvoden i landstinget

Det blir betydligt högre kostnader för arvoden till politikerna när landstinget Kronoberg gör om den politiska organsiationen vid årskiftet.
1,4 miljoner mer än i dag kommer politikerarvodena att kosta. De olika verksamhetsstyrelserna ska ersättas med utskott, och det är lika bra att inte hymla med att detta kommer att kosta mer pengar, säger Sven-Åke Gustavsson socialdemokratisk ordförande i landstingsstyrelsen. Han säger också att alla partier utom moderaterna var överens om den högre arvodeskostnaden.