Kommuners sociala utgifter ökar

Flera kommuner i Uppsala län har fått kraftigt ökade socialbidragskostnader. Värst är situationen i Tierps kommun.
Färska siffror från socialstyrelsen visar att socialbidragskostnaderna det första halvåret i år minskat i Uppsala och Östhammar. Men i länets fyra övriga kommuner har utgifterna skjutit i höjden. I Enköping med 13% , i Håbo med 15%, i Älvkarleby med 18% och i Tierps kommun med hela 27%. - Det är inte en önskvärd utveckling, jag hade nog inte förväntat mig den här kostnadsökningen, det säger Erland Olsson, ordförande i individ- och familjenämnden i Tierp. Det första halvåret i år fick kommunen betala ut över 4 miljoner kronor till människor som inte klarar sin egen försörjning. Att kostnaderna ökat så mycket i Tierp beror bl a på att man haft vakanser bland socialsekreterarna - Vi har gett i uppdrag till förvaltningsledningen att se över kostnadsbilden, framförallt när det gäller behandlingsgruppen. Sen rekryterar vi en ny chef som träder i tjänst i oktober som kan arbeta mer strukturerat med det här, säger Erland Olsson.