Ingen salmonella på hönsgård

Nya prov visar att den gård utanför Varberg som varit avspärrad på grund av salmonella inte alls var smittad.
Det var vid en rutinkontroll på slakteriet som det upptäcktes att gårdens höns var smittade med salmonella. Men nu visar alltså nya provtagningar som Jordbruksverket har gjort på gården att värphönsen är friska och att äggproduktionen kan starta igen. Det skriver Hallands Nyheter.