Betskörd hotas av torkan

Sockerbetorna på Gotland lider svårt av den långvariga torkan, men ännu är det för tidigt att säga att skörden blir helt misslyckad.
Betupptagningen har börjat och den första betbåten från Gotland till Skåne ska gå på måndag nästa vecka. Upptagningen försvåras av torkan, men det gäller att improvisera och ändra planeringen för var betorna ska skördas, eftersom det är viktigt att betorna kommer iväg nästa vecka, säger Daniscos betinspektör Marek Jönsson. Han tror dock fortfarande att det kan blir en hyfsad betskörd på Gotland om det kommer regn.