JO-kritik mot myndigheter

Justitieombudsmannen, JO, ser allvarligt på att många svenska myndigheter dröjer alltför länge med att ta fram handlingar som begärts utlämnade enligt offentlighetsprincipen.
De här arbetsuppgiftera ska enligt lag vara högprioriterade, säger JO Jan Pennlöv till Ekot. Av 40 myndigheter som Svenska Dagbladet granskat bröt hälften mot skyldigheten att lämna ut offentliga dokument omedelbart. Också demokratiminister Britta Leijon är kritisk och säger att myndigheterna visar ett oacceptabelt beteende som måste ändras. Leijon tror att det kan röra sig om bristande kunskaper från myndigheternas sida vad gäller offentlighetsprincipen.